top of page

Att våga stanna i skavet

Jag tror att vi är många som upplever eller upplevt känslan av ett skav och vill bort från det till något annat, kanske något mer. Tänk om du istället för att fly, vågar titta på skavet, vad består det av och inte bara springa mot något annat än en lösning? Tänk om du istället vågar stanna upp i skavet, i det som känns obekvämt, för att det kan öppna dörren till personligt växande och självinsikt. Livet erbjuder ständigt nya situationer som kan vara utmanande. Den naturliga instinkten för oss är att försöka undvika smärta eller obehag. Men genom att stanna i det obekväma och försöka omfamna det, upptäcker vi nya sidor av oss själva och kan då nå en djupare förståelse för oss själva och livets olika nyanser.


I det obekväma finns ofta möjligheter till lärande och förändring. Det kan vara i form av svåra samtal, utmanande arbetsuppgifter eller personliga utvecklingsområden. När vi vågar stanna i skavet istället för att snabbt fly från det, ger vi oss själva chansen att utforska våra egna reaktioner, tankar och känslor. Men att stanna i skavet kräver mod och självmedvetenhet. Det handlar om att vara närvarande och tillåta sig själv att känna alla känslor, även om de är obekväma. Det är genom att utforska det som gör oss obekväma som vi kan identifiera mönster, övervinna rädslor och växa som individer. På samma sätt som träning stärker våra muskler, stärker det att stanna i skavet vår emotionella och mentala uthållighet. Vi lär oss att acceptera det som är, även när det är svårt, och att skapa en mer balanserad och stabil grund för att möta livets alla utmaningar.


Så, nästa gång du står inför det som känns obekvämt, fundera och överväg att stanna där en stund. Utforska vad som händer inom dig när du tillåter dig själv att vara närvarande i det obekväma. Du kanske ser att det är precis där, i skavet, som möjligheten till förändring och personlig tillväxt skapas.


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page